6. Nồi chiên không dầu BlueStone AFB-5859

5. Nồi chiên không dầu Lock&Lock EJF351BLK
7. Nồi chiên không dầu Rapido RAF6.5M