Giới Thiệu

LPD SEO chính thức ra đời năm 2023 còn mình đã dự định ra làm dự án SEO từ năm 2020. Nhưng bản thân Diễn cảm nhận mình còn khá yếu nhiều thứ về quản trị, con người… Nên chấp nhận đi đầu quân làm inhouse cho các đơn vị để hiểu hơn doanh nghiệp cần gì nhiều ở SEO.

Lý do cốt lõi mà thương hiệu LPD SEO đến bây giờ mới xuất hiện bởi Diễn không muốn làm một dịch vụ SEO tổng thể đơn thuần là ĐẨY TOP đơn thuần và còn muốn SEO mang lại giá trị chuyển đổi cao hơn & nhiều người có cái nhìn đúng nghĩa về SEO là công cụ MKT hiệu quả trong thời đại 4.0 hiện nay.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đến bây giờ LPD SEO tự cho rằng mình không là chuyên gia, chỉ là chúng tôi hiểu cách làm & thành công với tỉ lệ cao nên muốn mang sự thành công chúng tôi làm dịch vụ & hổ trợ thêm nhiều doanh nghiệp trong thời đại cực kì phát triển hiện nay.

LPD SEO hiểu rằng để tồn tại và phát triển đươc thì tinh thần cầu tiến cũng như học hỏi liên tục mới giúp chúng tôi đi xa được & không ở lại phía sau.

Chính là phẩm chất mà LPD SEO đi từ nhân sự đến khách hàng để khi nhiều vào chúng tôi là đơn vị làm SEO có tâm  & tầm.