3. Thùng rác nhựa tròn

2. Những thùng rác với mẫu mã dễ thương có sức hút rất lớn
4. Thùng rác văn phòng dạng giỏ lưới không nắp