5. Quạt điều hòa Sunhouse SHD7717

4. Quạt điều hòa Panasonic G25
6. Quạt điều hòa Kangaroo KG50F18