5. Máy Xông Hơi Mặt Beurer FS50

4. Máy xông hơi mặt Lanaform Care LA131203
6. Máy xông hơi mặt Panasonic PAXM-EH-SA31VP442