6. Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich 2245198

5. Bình giữ nhiệt Lock&Lock Feather Light LHC4131BKR
7. Bình giữ nhiệt Lock&Lock LHC4125B